dinsdag 5 februari 2019 17:30u-20:00u

Bijeenkomst: samen beslissen bij nierproblemen en nierziekten

UitnodigingSamen beslissen betekent dat u samen met uw arts beslist over welke behandeling of zorg het beste bij u past. Samen beslissen wordt steeds belangrijker omdat er steeds meer behandelingen beschikbaar zijn, ieder met eigen voor- en nadelen. Die voor- en nadelen kunnen belangrijk zijn voor uw manier van leven. 

Omdat u zelf het beste weet welke behandeling of zorg bij u past, is het belangrijk dat u met uw arts meedenkt. Dit is niet eenvoudig. Er komen vast vragen bij u op als: “kan ik dat wel, hoe bespreek ik mijn wensen met mijn arts, wil mijn arts wel dat ik meedenk?”

Om deze vragen te beantwoorden organiseren het Maastricht UMC+ en de Nierpatiënten Vereniging Maastricht op dinsdag 5 februari 2019 deze informatiebijeenkomst.

Programma

 

 17.30 uur

 Inloop met soep en broodjes

18.00 uur

 Welkom door avondvoorzitter prof. dr. J. Kooman, Maastricht UMC+

18.05 uur

 Samen beslissen: waar gaat dit over? Wilma Savelberg, Maastricht UMC+

18.25 uur

Wat wordt er van patiënten verwacht? Wat doet de patiëntenvereniging om samen beslissen te stimuleren. Carin Hoogstraten, Nierpatiënten Vereniging Nederland

18.45 uur

Patiënten en professionals in dialoog met elkaar

19.20 uur

Wat nemen we mee naar huis?

19.30 uur

Afsluiting en napraten

Praktisch

 
Datum:5 februari 2019
Tijdstip:   17.30 – 20.00
Locatie:Terras (ontvangst) en Greepzaal (bijeenkomst)  Niveau 4 Maastricht UMC+
Kosten:Deze bijeenkomst is gratis.
  

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail  te sturen naar: secretaris@de-nvm.com of via de website: www.de-nvm.com. Telefonisch aanmelden kan bij Mw. R. Stassen 046-4855955 of 06-46052617

Waarom "Samen Beslissen"?
Patiënten weten meestal zelf welke zorg het beste aansluit op hun wensen en situatie. Welke behandeling of zorg het beste is, kan per patiënt verschillen. Juist vanwege die verschillen is het zo belangrijk dat arts en patiënt met elkaar in gesprek gaan en samen beslissen. Als patiënten worden betrokken bij de beslissing zijn ze tevredener, hebben ze minder spijt van de behandelkeuze en volgen ze trouwer hun behandeling.

Het overleg bij "Samen Beslissen"
Het overleg tussen patiënt en arts verloopt in een drietal stappen:(1) een keuze gesprek, (2) een gesprek over opties en (3) een gesprek om tot een beslissing te komen.

In de loop van de gesprekken wordt de patiënt goed geïnformeerd, kan zelf nog op zoek naar aanvullende informatie en heeft de mogelijkheid om met naasten over de keuzes van gedachten te wisselen om zodoende een afgewogen beslissing te kunnen nemen.

Drie vragen
Patiënten kunnen zelf ook iets doen als ze samen met de arts beslissingen willen nemen over hun behandeling. Tijdens een consult kunnen patiënten de arts in elk geval drie vragen te stellen:

1. Welke (behandel-)opties heb ik
2. Welke resultaten kan ik verwachten?
3. Wat zijn de risico's voor mij?

Wat maakt "Samen beslissen" soms lastig?

'Samen beslissen' hoort bij een goede kwaliteit van zorg. Toch gebeurt het lang nog niet altijd. Patiënten willen niet “lastig” zijn of denken dat de arts het wel het allerbeste weet. Bij de arts zorgen tijdsdruk en overvolle wachtkamers er soms nog voor dat er weinig mogelijkheid is om een goed gesprek te voeren. Dit mogen echter geen redenen zijn die 'Samen beslissen' in de weg staan.