Over Maastricht UMC+

Het Maastricht UMC+

In het Maastricht Universitair Medisch Centrum+  (kortweg Maastricht UMC+) werken het academisch ziekenhuis Maastricht en de Universiteit Maastricht samen om de gezondheid van de bevolking in de regio op alle niveaus te verbeteren.

Het Maastricht UMC+ wil niet alleen mensen genezen als ze ziek zijn, maar liever nog mensen gezond houden en voorkomen dat ze zorg nodig hebben. Het Maastricht UMC+ richt zich dus voor een belangrijk deel op preventie, op het voorkomen van ziekte. Daarmee onderscheidt het Maastrichtse UMC zich internationaal van andere universitaire medische centra. Vandaar de ‘+’ in onze naam en ons motto: ‘Gezond leven’. In onderstaand filmpje krijgt u meer uitleg.

Visie MUMC+

Onze Missie

Het Maastricht UMC+ is er zowel voor die ene individuele patiënt als voor de totale regio. Vanuit onze kerntaken patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs zetten wij ons daarvoor in. Onze missie is kort en krachtig: Verlening van de best mogelijke zorg en verbetering van de gezondheid in de regio door integratie van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

Onze kerntaken

Maastricht UMC+ heeft drie elkaar versterkende kerntaken:

  • Patiëntenzorg: het Maastricht UMC+ biedt diagnostiek en behandeling, van eenvoudige basiszorg tot topklinische en topreferente zorg aan de meest complexe patiënten.
  • Onderzoek: het Maastricht UMC+ doet wetenschappelijk onderzoek, van fundamenteel tot en met toepassingsgericht, dat aansluit op en bijdraagt aan de specialisaties binnen de patiëntenzorg.
  • Onderwijs en Opleiding: het Maastricht UMC+ leidt nieuwe generaties artsen en onderzoekers op.

Naast deze drie kernactiviteiten wordt maatschappelijk nuttig maken van kennis (kennisvalorisatie) steeds belangrijker.

Meer over Maastricht UMC+

Meer informatie over Maastricht UMC+ vindt u op: 

Jaardocument 2018Bekijk ook ons Jaardocument 2018. In dit jaardocument vindt u de maatschappelijke verantwoording van het Maastricht UMC+ over het jaar 2018. Hoewel dit jaardocument de rechtspersoon academisch ziekenhuis Maastricht betreft, vinden we het vanwege de grote verwevenheid tussen het ziekenhuis en Faculty of Health, Medicine & Life Sciences van de Universiteit Maastricht belangrijk in dit bestuursverslag de naam Maastricht UMC+ te hanteren.

 

 

 

Wat vindt u van deze pagina?