Over Maastricht UMC+

Milieubeleid

Het Maastricht UMC+ streeft naar een mileuvriendelijke bedrijfsvoering en een zo klein mogelijke 'footprint' door een proactief milieubeleid te voeren, waarbij rekening wordt gehouden met sociale en economische factoren.

milieuvriendelijk kleine fotoprint Maastricht UMC+ is een grote energiegebruiker en energiebesparing heeft dan ook hoge prioriteit. Zo streven we naar een vermindering van onze eigen CO2-uitstoot. En bij onze inkoop gaan wij contracten aan met bedrijven die ook een CO2-besparing nastreven en houden we minimaal de criteria voor duurzame inkoop van Agentschap NL aan. Naast deze minimale eisen nemen we zoveel mogelijk aanvullende wensen op dit gebied op.

Ook willen we ons energieverbruik verlagen. Daarom voorzien we onze gebouwen onder meer van led-verlichting, aanwezigheidsdetectie voor de verlichting en verwarming, software-aanpassingen die het stroomverbruik van computers reduceren en energiebesparende schakelingen in allerlei technische voorzieningen zoals liften, verwarmings- en koelinstallaties. Alle gebruikers van het Academisch Terrein Randwyck hebben in 2011 een zogeheten Meerjarenafspraak-3 gemaakt voor beperking van het energieverbruik. In dat kader zijn we in 2011 overgegaan tot de aankoop van 100% groene stroom. Bekijk ons milieujaarverslag

Bij de realisatie van nieuwe bouwonderdelen volgen we de richtlijnen voor Duurzaam Bouwen. Onze nieuwe gebouwen worden voorzien van zeer energiezuinige systemen voor verwarming en koeling en installaties voor warmteterugwinning. Bij de bouw van het gebouw aan de Verheylaan maken we gebruik van BREEAM, een methode om duurzaam bouwen inzichtelijk te maken. De Raad van Bestuur Maastricht UMC+ en de Dutch Green Building Council (DGBC) tekenden daartoe de BREEAM NL Bespoke-overeenkomst waarin dit is vastgelegd. Naast milieuaspecten kijken we ook naar de principes van de zogeheten Healing Environment: maatregelen die ervoor zorgen dat onze medewerkers zich goed voelen in een gebouw zodat zij optimaal kunnen presteren.

Als stuurmiddel hebben het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht (UM) een milieuzorgsysteem conform ISO 14001 ontwikkeld en geïmplementeerd. Het milieuzorgsysteem van het Maastricht UMC+ is gecertificeerd door Lloyd's. 

Wij letten speciaal op de volgende punten:iso 14001

  • zo laag mogelijk energiegebruik
  • een zo klein mogelijke uistoot van schadelijke stoffen in bodem en lucht  
  • afvalverwerking op een verantwoorde wijze
  • het waterverbruik wordt zoveel mogelijk beperkt  
  • biologische veiligheid en stralingsveiligheid (KEW
  • gepaste zorg voor koolwaterstoffen in koelinstallaties (STEK)..
Wat vindt u van deze pagina?