Praktisch

Behandeloverzicht / overzicht ziekenhuisbezoeken aanvragen

U kunt een overzicht aanvragen van de data waarop u het Maastricht UMC+ heeft bezocht. Een dergelijk overzicht kunt u ten behoeve van de Belastingdienst of uw zorgverzekeraar nodig hebben.

Indien u een overzicht wilt ontvangen, verzoeken wij u het formulier Overzicht ziekenhuisbezoeken in te vullen, uit te printen en per post naar ons toe te sturen. Bij het formulier dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs te voegen (van de persoon van wie de gegevens worden opgevraagd). Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort, een Nederlands rijbewijs, een identiteitskaart of een vreemdelingendocument.

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar:
azM / Maastricht UMC+
Bureau Patiëntenregistratie
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Als u gemachtigd bent om namens iemand anders de gegevens op te vragen, dient u tevens een kopie van de machtiging mee te sturen. Na ontvangst van het formulier ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk een volledig overzicht van de data waarop u het ziekenhuis heeft bezocht. U kunt het aanvraagformulier en het legitimatiebewijs ook afgeven bij het Servicepunt Patiëntenregistratie (niveau 1, Poliplein). Het duurt ongeveer vijf werkdagen voor wij u de informatie kunnen toesturen.

Vragen/meer informatie?

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Bureau Patiëntenregistratie:

  • telefoonnummer: 043-387 68 33 of 043- 387 68 34
  • e-mail: pr@mumc.nl
 
Wat vindt u van deze pagina?