Deelnemen aan onderzoek

Myotone Dystrofie, PrOteiNe en Dieet.

MD-POUND studieMD-POUND studie

Myotone Dystrofie, PrOteiNe en Dieet.
Voor wetenschappelijk onderzoek naar de energiebehoeften en stofwisseling van patiënten met de spierziekte myotone dystrofie type 1, zijn wij op zoek naar:
GEZONDE VRIJWILLIGERS (vanaf 18 jaar, m/v)

Myotone dystrofie type 1 (DM1) is een erfelijke spierziekte. Naast spierproblemen kunnen ook andere organen betrokken raken. Vaak is er sprake van spierweefselverlies en ervaren patiënten problemen met voeding en gewicht. Mogelijk worden voedings- en gewichtsproblemen veroorzaakt door veranderde stofwisseling of veranderde energiebehoeften.
Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of er verschillen bestaan tussen de energiebehoefte en stofwisseling van patiënten met DM1 en gezonde proefpersonen.

U kunt met dit onderzoek meedoen als:

 • u vrouw bent tussen 30-39 jaar met en BMI tussen 20-30
 • u vrouw bent tussen 50-59 jaar met en BMI tussen 20-25
 • u man bent tussen 30-39 jaar met en BMI tussen 25-30
 • u man bent tussen 40-49 jaar met en BMI tussen 20-30
 • Geen suikerziekte heeft
 • Geen metalen in uw lichaam heeft(zoals metaalsplinters, pacemaker, ICD, etc)

Wat houdt het onderzoek in:

 • één screening en inspanningstest
 • gevolgd door een 15-daagse studieperiode waarin u 3x naar het ziekenhuis voor een verblijf van 24 uur in een respiratiekamer en drinkt u 'dubbel gelabeld water'.
 • op dag 8 zal er een spierbiopt worden afgenomen uit het bovenbeen
 • op dag 15 krijgt u een MRI, DEXA scan en een CT-bovenbeen
 • u draagt thuis 14 dagen een bewegingsmeter en neemt thuis viermaal een urineportie af.

Vergoeding:

Onkostenvergoeding van €200,- per persoon bij volledig afmaken van de studie.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Drs. I.B.T. Joosten, arts-onderzoeker Neurologie, telefoon 043-3871178 of email naar: isis.joosten@mumc.nl

Wat vindt u van deze pagina?