Deelnemen aan onderzoek

Oculaire coilstudie

Oculaire coilstudie

oculaire coiloculaire coilDe Universiteitskliniek voor Oogheelkunde van het Maastricht UMC+ zoekt 40 gezonde proefpersonen voor de oculaire coilstudie.

Wij werken aan een nieuwe methode voor langzame, gecontroleerde afgifte van geneesmiddelen aan het oog, als alternatief voor oogdruppels. We gebruiken hiervoor een spiraalvormig metalen staafje, een zogenaamde oculaire coil. Het staafje kan worden gevuld met een (of meerdere) geneesmiddel(en) en eenvoudig onder het onderste ooglid worden geplaatst (vergelijkbaar met het inbrengen van een contactlens).

In de studie wordt een staafje zonder geneesmiddel geplaatst en uitsluitend gekeken naar het comfort van het staafje voor uw oog. Het staafje wordt onder het onderste ooglid van één oog gelegd voor een periode van 4 weken (dag en nacht). Het andere oog krijgt géén behandeling. Op specifieke tijdspunten zullen beide ogen worden gecontroleerd door middel van verschillende oogmetingen. Deze metingen duren ongeveer 30 min. Daarnaast zal er gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen in verband met het comfort en de verdraagzaamheid. De totale duur van de studie is 4 weken per proefpersoon, met meerdere (9) bezoeken. De vergoeding bij volledige deelname bedraagt €220 + reiskosten.

(Indien u contactlenzen draagt, kunt u niet deelnemen aan dit onderzoek, tenzij u akkoord gaat om deze niet te dragen tijdens de volledige duur van dit onderzoek.)

 Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Marlies Gijs, telefoon 043 - 3872241, marlies.gijs@mumc.nl

 

Wat vindt u van deze pagina?