Praktisch

Bezoektijden

Bezoekregeling verpleegafdelingen

Komt u op bezoek op een van onze verpleegafdelingen? Hiervoor geldt onderstaande bezoekregeling. Let op: naast onderstaande algemene regels hebben verschillende verpleegafdelingen afwijkende bezoektijden en voorwaarden. De afdelingen met afwijkende bezoektijden vindt u hieronder.

Er zijn maximaal 2 bezoekers per patiënt per dag toegestaan tijdens de bezoekuren die gelden op de afdeling. LET OP: deze bezoekers mogen niet tegelijkertijd aanwezig zijn.
Kinderen van 12 jaar of jonger tellen niet mee in dit totaal. Zij mogen met een volwassen bezoeker mee op visite komen.

Draag een mondneusmasker tijdens uw bezoek aan de verpleegafdeling, ter bescherming van onze patiënten en medewerkers.
Verder gelden de volgende richtlijnen:

 • U heeft geen koorts en/of luchtwegklachten
 • Was of desinfecteer uw handen vóór en na het bezoek
 • Houd altijd rekening met de 1,5 meter afstand

Is de patiënt die u komt bezoeken (mogelijk positief) getest op het coronavirus? In dat geval gelden er een aantal extra hygiënemaatregelen:

 • Meld u altijd eerst bij de verpleging
 • Desinfecteer uw handen vóór en na het bezoek
 • Draag het medisch mondneusmasker dat u van ons ontvangt tijdens uw bezoek

Komt u op bezoek op verpleegafdeling A1 of A3?
Op verpleegafdeling A1 en A3 verblijven patiënten die positief getest zijn op het coronavirus. Het is belangrijk om onderstaande hygiënemaatregelen na te leven:

Er is maximaal 1 bezoeker per patiënt per dag toegestaan gedurende 30 minuten. Op deze afdeling wordt er gewerkt met tijdslots. Dat betekent dat de verpleging op de hoogte is wie op welk tijdstip aanwezig is. Neem contact op met de verpleging als u op bezoek wil komen.

Verder gelden de volgende hygienemaatregelen:

 • U heeft geen koorts en/of luchtwegklachten. Stel uw bezoek uit bij klachten.
 • Meld u altijd eerst bij de verpleging.
 • Desinfecteer uw handen vóór en na het bezoek.
 • Draag het medisch mondneusmasker dat u van ons ontvangt tijdens uw bezoek.
 • Houd altijd rekening met de 1,5 meter afstand.
 • Volg de looproutes in het ziekenhuis.

Algemene bezoekuren

 • middagbezoek: van 15.45 tot 16.45 uur
 • avondbezoek: van 18.15 tot 19.45 uur

Let op: verschillende verpleegafdelingen hebben afwijkende bezoektijden. De afdelingen met afwijkende bezoektijden vindt u hieronder.

Aan het nummer van de afdeling ziet u op welk niveau de afdeling zich bevindt:
Niveau 0: Haemodialyse
Niveau 1: A1 en B1
Niveau 2: A2, B2, C2, D2, E2 en E3
Niveau 3: A3, B3, C3, D3, E3, F3
Niveau 4: A4, B4, C4 en D4
Niveau 5: A5, B5, C5 en D5

Geen bloemen

Houd er rekening mee dat vanwege infectiegevaar u geen bloemen mag meenemen naar de volgende afdelingen:

 • verpleegafdeling A3
 • verpleegafdeling A5
 • verpleegafdeling B5
 • verpleegafdeling C3
 • verpleegafdeling D5
 • alle intensivecare-afdelingen.

Afdelingen met afwijkende bezoektijden/bezoekregeling

Intensive care
Zie de pagina met bezoektijden van Intensive Care

Afdeling Hemodialyse
van 09.00- 10.30 en van 14.00 - 15.30 uur

A2, Kort-Verblijf afdeling
van 16:00 tot 20:00 uur. Maximaal 2 bezoekers per patiënt (niet tegelijk).

A3, Longafdeling
van 15.00 uur - 20.00 uur

A3, Respi Care
van 11.30 uur - 12.00 uur
van 16.00 uur - 17.00 uur
van 18.30 uur - 19.30 uur   

A4 Chirurgie
Middagbezoek: van 11:00 tot 13:00 uur. Avondbezoek: van 15.00 tot 20.00 uur. Dagelijks maximaal 1 bezoeker per bezoekmoment.

A5, Verpleegafdeling
Op verpleegafdeling A5 is dagelijks maximaal 1 bezoeker per bezoekmoment toegestaan tussen 15.00 en 20.00 uur.

B1, Klinische psychiatrie afdeling

 • middagbezoek:
  maandag tot en met vrijdag: van 12.45  - 13.30 uur
  zaterdag en zondag: van 13.30 - 16.30 uur
 • avondbezoek: 
  van 18.15 - 19.45 uur

B2, Kinderafdeling
Bezoektijd: van 15:00 tot 19:00 uur.
Ouders mogen tot 20:00 uur continu bij hun kind zijn, na 20:00 uur mag nog 1 ouder blijven slapen. Wij verzoeken om bezoek zoveel mogelijk te beperken, liefst alleen ouders/verzorgers.

B3 Cardiologie
Bezoektijd: van 15:30 tot 20:00 uur. Maximaal 2 bezoekers per patiënt (niet tegelijk). Mondmasker is tijdens gehele bezoek verplicht.

B4, Verpleegafdeling
Middagbezoek: van 11:00 tot 13:00 uur. Avondbezoek: van 15.00 tot 20.00 uur. Dagelijks maximaal 1 bezoeker per bezoekmoment.

B5, Verpleegafdeling
Op verpleegafdeling B5 is dagelijks maximaal 1 bezoeker per bezoekmoment toegestaan tussen 15.00 en 20.00 uur.

C3, Coronary Care Unit (CCU)
van 14.00 - 15.00 en van 19.00 - 20.00 uur

C3 en H3 Medium Care 
Middagbezoek: van 14:00 tot 15:00 uur. Avondbezoek: van 19.00 tot 20.00 uur. Dagelijks maximaal 1 bezoeker.

C4, verpleegafdeling
Middagbezoek: van 11:00 tot 13:00 uur, avondbezoek: van 15:00 tot 19:45 uur.
Dagelijks maximaal 1 bezoeker

C5, 
Van 10:00 tot 20:00 uur. Maximaal 2 bezoekers per patiënt (niet tegelijk). Meld u vóór het bezoeken van de patiënt bij de verpleging/secretaresse.

C5, Medium Care neurologie
van 10.30 - 11.30 en van 18.30 - 19.30 uur

D2, Verpleegafdeling Verloskamers / kraam- en zuigelingenafdeling
Kraamkamers: van 11.00 uur - 20.00 uur
Verloskamers: Er mogen maximaal 2 personen aanwezig zijn bij de bevalling (incl. partner). 

D3 en E3, Intensive Care Unit (ICU)
Zie de pagina met bezoektijden van Intensive Care

D4, Cardiothoracale Chirurgie
van 15.45 - 16.45 uur en van 18.15 -19.45 uur

Familieleden en vrienden zijn welkom met een maximum van twee bezoekers per patiënt op hetzelfde moment. Wilt u hiervan afwijken, neem dan contact op met de afdeling.

D5, Verpleegafdeling
Middagbezoek: van 10:00 tot 13:00 uur. Avondbezoek: van 15.00 tot 20.00 uur. Dagelijks maximaal 1 bezoeker

E2, Neonatologie
Toegang alléén voor de ouders van onze patiëntjes. Ouders kunnen in principe de hele dag bij hun baby op bezoek komen. Bepaalde uren komen wat minder goed uit in verband met het werk op de afdeling. Die tijden zijn:
van 07.00 - 09.00 uur en na 22.00 uur.

Tevens kunnen er momenten zijn waarop wij u vragen de afdeling te verlaten. Dat kan zijn bij verzorging van andere patiëntjes, de visite van de medische staf of tijdens de overdracht van de diensten.

Broertjes en zusjes kunnen tussen 09.30 en 19.30 uur onder begeleiding van één van de ouders op bezoek komen. Broertjes en zusjes die in de afgelopen periode zelf kinderziekten of andere infectieziekten hebben gehad of ermee in contact zijn geweest, kunnen niet op bezoek komen.

Grootouders, familie en vrienden (vanaf 12 jaar) mogen samen met één van de ouders op bezoek komen. Wij raden u maximaal één zo'n bezoek per dag aan. Daarbij kunnen maximaal twee personen meekomen. Maak een afspraak tussen 's morgens 09.30 en 10.30 uur en 's avonds tussen 18.30 en 19.30 uur en noteer dit in de afdelingsagenda.

F3, Cardiochirurgische Care (CCC)
Zie de pagina met bezoektijden van Intensive Care

Recovery
van 19.00 - 19.30 uur

Afdeling Neurocare
Middagbezoek: van 10:30 tot 11:30 uur, avondbezoek: van 18.30 tot 19.30 uur. 
Dagelijks maximaal 2 bezoeker per bezoekmoment. Meld u vóór het bezoeken van de patiënt bij de verpleging/secretaresse.

Verpleegafdeling AOA (Acute Opname Afdeling)
Middagbezoek: van 11:00 tot 13:00 uur. Avondbezoek: van 15:45 tot 19:45 uur. Dagelijks maximaal 1 bezoeker per bezoekmoment.

Wat vindt u van deze pagina?