Praktisch

Klacht indienen

Klachtenregeling Maastricht UMC+

Wij vinden het erg belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over uw behandeling en verzorging. Als u desondanks niet tevreden bent over de gang van zaken, laat ons dat dan a.u.b. weten. De klachtenopvang van het Maastricht UMC+ biedt u dan mogelijkheden om te komen tot een oplossing. Door uw klacht kenbaar te maken, helpt u ons bovendien om onze dienstverlening verder te verbeteren.

U kunt uw klacht op de volgende wijzen aan ons kenbaar maken:

 • daar waar uw klacht ontstaan is, bij de betrokken medewerkers:
  Als er iets niet goed is gegaan, dan roept dat meestal vragen of ongenoegen op waarop u het liefst zo snel mogelijk een antwoord wilt hebben. Dat kan vaak het beste door de betrokken of verantwoordelijke medewerkers hierover aan te spreken. Zij zullen graag met u in gesprek gaan en uw vragen beantwoorden en/of uw ongenoegen bespreken.

 • bij de patiëntenvoorlichters in het Patiëntenvoorlichtingscentrum:
  Als u liever met iemand anders dan de direct betrokken medewerkers wilt praten over uw klacht, dan kunt u uw klacht bespreken met de patiëntenvoorlichters. Meer informatie
   
 • bij de klachtenfunctionaris:
  Als u opgevangen, begeleid, geïnformeerd, geadviseerd en ondersteund wilt worden met betrekking tot uw klacht en de diverse mogelijkheden om daar mee om te gaan, dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris. Meer informatie

 • bij de Klachtencommissie:
  Als u een uitspraak wilt over de gegrondheid van uw klacht of de hierboven beschreven mogelijkheden niet tot het door u gewenste resultaat hebben geleid, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van het Maastricht UMC+. Meer informatie

 • door het indienen van een aansprakelijkheids- en/of schadeclaim:
  Wanneer u van mening bent dat schade is ontstaan door het handelen van medewerkers van het Maastricht UMC+, kunt u het Maastricht UMC+ daarvoor aansprakelijk stellen. Wanneer sprake is van zaakschade, bijvoorbeeld beschadigde of zoekgeraakte eigendommen, kan een beroep worden gedaan op de WA-verzekering van het Maastricht UMC+. Meer informatie

 • door een beroep te doen op de Geschillencommissie Ziekenhuizen:
  Als uw klacht of claim niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u de Geschillencommissie Ziekenhuizen om een uitspraak vragen. Slechts in hoge uitzonderingsgevallen kunt u rechtstreeks bij de Geschillencommissie terecht. Meer informatie 

Het Maastricht UMC+ beschikt over een klachtenregeling die aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ) voldoet.  

Wat vindt u van deze pagina?