Kosten behandeling

Veelgestelde vragen

Wij hebben de meest voorkomende vragen over betalingen en facturen voor u op een rijtje gezet.

Waar kan ik terecht met een vraag over mijn zorgnota?

Uw zorgverzekeraar kan toelichting geven op uw zorgnota.

Waar vind ik extra inzicht in mijn zorgverzekering?

De zorgverzekeraars hebben voor hun basisverzekeringen een zorgverzekeringskaart gemaakt. Zo'n zorgverzekeringskaart geeft de belangrijkste kenmerken van een basisverzekering: wat is verzekerd en wat niet? Hoe zit het met het eigen risico en de eigen bijdrage? Waar geldt mijn verzekering? Wanneer begint en stopt de verzekering? Uw zorgverzekeraar kan u vertellen waar u de zorgverzekeringskaart kunt vinden.

Ik ben maar kort bij de specialist geweest en dat kost meer dan bijvoorbeeld € 200, - hoe kan dat?

Het tarief van een behandeling (in vaktaal: een Diagnose Behandel Combinatie of DBC), is gebaseerd op de gemiddelde kosten van zo'n behandeling. Het tarief is dus niet de weergave van de daadwerkelijk bij u gemaakte kosten.

De prijs van de behandeling van een gebroken arm bijvoorbeeld is een gemiddelde van alle kosten bij alle patiënten met een gebroken arm. Het maakt dus niet uit of bij u één of vijf foto's zijn gemaakt. Soms lijkt het dan of de nota hoog is terwijl in het ziekenhuis relatief weinig is gebeurd. Ook het omgekeerde kan zich voordoen; een behandeling is in werkelijkheid vele malen duurder dan de kosten die op de rekening staan.

Ik krijg via mijn zorgverzekeraar of van een ziekenhuis een rekening, maar ik ben helemaal niet in dat ziekenhuis geweest. Hoe kan dat?

Dat komt doordat uw huisarts (of een andere zorgverlener) bijvoorbeeld bloed dat bij u is afgenomen of een urinemonster voor onderzoek naar een ziekenhuis heeft gestuurd. Het ziekenhuis voert de door uw huisarts aangevraagde onderzoeken uit, geeft de uitslagen door aan uw huisarts en brengt de kosten rechtstreeks bij u of bij uw zorgverzekeraar in rekening.

Ik wil voordat ik naar het ziekenhuis ga, weten wat het mij kost. Kunt u mij een kostenoverzicht geven?

Voor ziekenhuisbehandelingen is vooraf vaak geen goede prijsopgave te maken omdat de kosten afhangen van welke onderzoeken u moet ondergaan en welke diagnoses er gesteld worden. De meeste ziekenhuisbehandelingen zijn een stuk hoger dan het eigen risico. In veel gevallen bent u uw eigen risico dus kwijt.

Vergoedt de zorgverzekeraar mijn behandeling bij alle ziekenhuizen?

Uw zorgverzekeraar kan u hier antwoord op geven. De vergoeding hangt af van verschillende factoren. Onder meer of uw behandeling verzekerde zorg is. Het is ook afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met een ziekenhuis, wordt niet altijd alles vergoed.

Er staat een andere startdatum op mijn zorgnota dan de datum van mijn eerste consult. Hoe kan dat?

De startdatum is de datum van de eerste zorgactiviteit die plaatsvindt. Die kan zijn geweest vóór het eerste consult in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld een laboratoriumonderzoek van uw bloed dat eerder werd afgenomen.

Waarom krijg ik van mijn zorgverzekeraar pas maanden na mijn ziekenhuisbezoek of behandeling de rekening?

Behandelingen kennen verschillende doorlooptijden. Sommige zijn korter en andere langer. Er zijn wettelijke looptijden voor het afrekenen van behandelingen. Een ziekenhuis mag rekeningen zelfs tot maximaal één jaar nadat de behandeling is afgerond indienen. Vervolgens hebben zorgverzekeraars nog 30 dagen de tijd om de factuur te beoordelen.

Wat is een DBC-Zorgproduct?

Als u in het ziekenhuis in behandeling bent, berekent het ziekenhuis niet elke scan, injectie of handeling afzonderlijk. Het betalen van ziekenhuiszorg gebeurt via zogenoemde DBC-Zorgproducten. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. DBC-Zorgproducten zijn zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een gebroken arm. De prijs van de behandeling van een gebroken arm is dus een gemiddelde van alle kosten bij alle patiënten met een gebroken arm.

Kan ik rechtstreeks naar een ziekenhuis gaan of moet ik eerst naar de huisarts?

Voor medisch specialistische zorg in het ziekenhuis heeft u altijd een verwijzing nodig. De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch noodzakelijk is. Zonder geldige verwijzing zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Wanneer moet ik zelf (een deel van) de behandeling betalen?

In een aantal gevallen betaalt u zelf (een deel van) de behandeling. De eigen betaling kan betrekking hebben op:

 • uw eigen risico
 • uw eigen bijdrage volgens de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering
 • indien er sprake is van 'onverzekerde zorg' (onverzekerde zorg is zorg die buiten de basisverzekering valt en afhankelijk van uw polisvoorwaarden wel of niet vergoed wordt via uw aanvullende verzekering)
 • als u niet verwezen bent, bijvoorbeeld door de huisarts of een specialist, dient u zelf te betalen.

Kijk voor meer informatie bij Wat moet ik zelf betalen?

Wanneer moet ik een voorschot betalen?

Het Maastricht UMC+ vraagt bij opname in het ziekenhuis een voorschot aan patiënten die:

 • niet kunnen aantonen dat ze een zorgverzekering hebben afgesloten
 • uit het buitenland afkomstig zijn, tenzij ze een geldig internationaal machtigingsformulier van hun verzekeringsmaatschappij kunnen overleggen
 • behandelingen met betrekking tot onverzekerde zorg (bijvoorbeeld ooglidcorrecties, borstvergrotingen).

Kan ik een factuur ook contant komen betalen?

Hoewel betaling per bank de voorkeur heeft, kunt u uw factuur ook contant betalen. Hiervoor kunt u terecht bij het Servicebureau Facilitair Bedrijf (zie de interactieve plattegrond). De openingstijden zijn op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Hier kunt u ook terecht voor betaling met een creditcard.

Kan ik een overzicht krijgen van mijn ziekenhuisbezoeken?

Ja, u kunt een overzicht aanvragen van de data waarop u het ziekenhuis heeft bezocht. Een dergelijk overzicht kunt u nodig hebben ten behoeve van de belastingdienst of uw zorgverzekeraar.

U kunt hier het formulier Overzicht ziekenhuisbezoeken downloaden. Vul het formulier in, onderteken het en stuur het met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) naar:

Maastricht UMC+
servicepunt patiëntenregistratie
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

U kunt het formulier en de kopie van het legitimatiebewijs ook afgeven bij het servicepunt patiëntenregistratie. U vindt het op het poliplein op niveau 1 (zie de interactieve plattegrond). Het duurt ongeveer vijf werkdagen voor wij het overzicht kunnen toesturen.

Het servicepunt patiëntenregistratie is op werkdagen geopend van 07.30 tot 17.00 uur.

 • telefoon: 043 - 387 68 33 of 043 - 387 68 34
 • e-mail: pr@mumc.nl

Worden de kosten van de ambulance of de taxi vergoed?

De kosten van de ambulance worden meestal vergoed. Het is echter afhankelijk van uw zorgverzekering. Of de kosten van de taxi worden vergoed, hangt eveneens af van uw zorgverzekering. Kijk hiervoor naar de polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Is mijn pasgeboren kindje automatisch mee verzekerd?

Uw kindje moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier maanden na de geboorte worden aangemeld bij uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor een geadopteerd kind. Dat is wettelijk zo geregeld via de Zorgverzekeringswet. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding.

Geef na aanmelding van uw kind bij de zorgverzekeraar de naam van de zorgverzekeraar en het verzekeringsnummer van uw kind ook zo spoedig mogelijk door aan het Bureau Patiëntenregistratie:

 • telefoonnummer: 043-387 68 33 of 043- 387 68 34
 • e-mail: pr@mumc.nl

 

Wat vindt u van deze pagina?