Kosten behandeling

Wat moet ik zelf betalen?

In de volgende gevallen dient u de factuur of een gedeelte daarvan zelf te betalen:

 • de verrekening van het verplicht eigen risico
 • als sprake is van een eigen bijdrage
 • als sprake is van onverzekerde zorg
 • als u geen verwijzing heeft voor een afspraak in het ziekenhuis (bijvoorbeeld van de huisarts of een andere specialist) en op eigen initiatief een ziekenhuisarts consulteert.

De NIPT-test
De NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test) is een bloedonderzoek waarmee tijdens de zwangerschap onderzocht kan worden hoe groot de kans is dat de baby het syndroom van Down, Edwards en Patau heeft. Sinds april 2017 kan iedere zwangere vrouw die dat wil kiezen voor de NIPT. Daarvoor wordt een eigen bijdrage van € 175, - gevraagd.

Eigen risico

Volgens de Zorgverzekeringswet hoort bij de basisverzekering een verplicht eigen risico voor iedereen van 18 jaar of ouder. Daardoor betaalt u een deel van de ontvangen zorg zelf. Het verplicht eigen risico is voor 2018 vastgesteld op € 385, -.

Bovenop het verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500, -. U krijgt dan van uw zorgverzekeraar korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering. U betaalt dan dus wel maximaal € 885, - van de eerste zorgkosten zelf.

Niet alle medische zorg valt onder het verplichte eigen risico. Voor de volgende zorg hoeft u niet uit uw eigen risico te betalen:

 • huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost)
 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • zorg voor kinderen tot 18 jaar
 • zorg die vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt
 • voorkeursgeneesmiddelen (als geneesmiddelen dezelfde werkzame stof en werking hebben, is de goedkoopste variant het voorkeursgeneesmiddel)
 • zorg voor chronische aandoeningen (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR)
 • ketenzorg (zorg voor chronische aandoening die verleend wordt door diverse zorgverleners)
 • hulpmiddelen die u in bruikleen hebt
 • wijkverpleging
 • nacontroles van nier- en leverdonoren
 • reiskosten van orgaandonoren.

Eigen bijdrage

Naast het eigen risico kan de zorgverzekeraar u vragen om een deel van uw behandeling zelf te betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Het is daarom belangrijk dat u voor een behandeling eerst uw polisvoorwaarden nakijkt of bij uw zorgverzekeraar informeert.

Wanneer ontvang ik een factuur?

U kunt een factuur van het Maastricht UMC+ krijgen als u ‘onverzekerde zorg’ heeft ontvangen. Onverzekerde zorg is zorg die buiten de basisverzekering valt en afhankelijk van uw polisvoorwaarden wel of niet vergoed wordt via uw aanvullende verzekering.

Geen verwijzing? Dan betaalt u zelf de nota

Als u een specialist of een onderzoeksafdeling in een ziekenhuis wilt raadplegen, dient u een verwijzing te vragen bij een erkend verwijzer. Raadpleegt u op eigen verzoek zonder verwijzing een specialist, dan ontvangt u zelf de nota en dient u deze ook zelf te betalen.

Erkende verwijzers zijn onder meer: de huisarts, een medisch specialist, een sportarts, bedrijfsarts, optometrist (naar oogarts), tandarts/orthodontist, verloskundige, verpleegkundig specialist.

 

 

Wat vindt u van deze pagina?