Rechten en plichten

Inzage in uw medisch dossier

Inzage in uw medisch dossier

U hebt het recht uw medisch dossier in te zien. Via MijnMUMC+ kunt u op elk moment uw medische gegevens eenvoudig van thuis uit inzien, maar niet uw volledig medisch dossier.
Als u inzage wilt in uw volledig medisch dossier, overleg dit dan met uw behandelend arts of, als u bent opgenomen, met de verpleegkundige.

Wilt u een kopie van uw medisch dossier?

Wilt u een kopie van uw medisch dossier? Vanwege zorgvuldigheidsoverwegingen is het noodzakelijk dat u dit schriftelijk opvraagt.
Het formulier om een kopie van uw medische dossier aan te vragen kunt u downloaden via het patiënteninformatieblad Uw medisch dossier. Daar vindt u tevens meer informatie over uw rechten.

Als u thuis geen printer heeft, kunt u het aanvraagformulier ophalen bij Patientenvoorlichting, Serrehal niveau 1.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt op werkdagen van 8.00 - 16.00 uur Team Medisch Dossier bellen: 043 – 387 56 13.

Wat vindt u van deze pagina?