Rechten en plichten

Inzage in uw medisch dossier

Wist u dat u de belangrijkste onderwerpen uit uw medisch dossier ook online kunt inzien in MijnMUMC?

In verband met de huidige coronacrisis is de balie van het Medisch dossier tijdelijk gesloten. U krijgt uw Medisch dossier aangetekend opgestuurd per post of per secure mail. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met patiëntenvoorlichting per mail patiëntenvoorlichting@mumc.nl of tel 043 3874567

Inzage in uw medisch dossier

U hebt het recht uw medisch dossier in te zien. Via MijnMUMC+ kunt u op elk moment uw medische gegevens eenvoudig van thuis uit inzien, maar niet uw volledig medisch dossier.
Als u inzage wilt in uw volledig medisch dossier, overleg dit dan met uw behandelend arts of, als u bent opgenomen, met de verpleegkundige.

Uw familieleden mogen alleen uw medisch dossier inzien of een kopie ontvangen als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben het recht op inzage en/of een kopie van het medisch dossier van hun kind. Meer informatie hierover vindt u in het patiënteninformatieblad Uw medisch dossier.

Wilt u een kopie van uw medisch dossier?

Wilt u een kopie ontvangen van uw medisch dossier? Vanwege privacy is het noodzakelijk dat u dit schriftelijk opvraagt.
Het formulier om een kopie van uw medische dossier aan te vragen kunt u downloaden via het patiënteninformatieblad Uw medisch dossier. Daar vindt u tevens meer informatie over uw rechten.

Als u thuis geen printer heeft, kunt u het aanvraagformulier ophalen bij de patiëntenvoorlichting in de serrehal. Ligt uw medisch dossier voor u klaar? Dan kunt u deze ophalen bij de balie van het Medisch dossier tegenover de apotheek.

Informatie vernietiging (deel) van het medisch dossier

Als patiënt hebt u recht volgens de wet WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) op vernietiging van het hele dossier of een deel daarvan. Volgens deze wet moet een arts aan een dergelijk verzoek meewerken.

Bewaartijd van uw medische gegevens
De wettelijke bewaartermijn voor het medisch dossier bedraagt 15 jaar.
Voor een Universitair Medisch Centrum is wettelijk (Archiefwet voor UMC `s) een afwijkende bewaartermijn vastgelegd voor het bewaren van kerngegevens. Deze termijn is 115 jaar.
Deze kerngegevens zijn:

  • het eerste hulp verslag
  • het operatieverslag
  • het PA verslag (histologie, cytologie en/ of obductie);
  • de ontslagbrief.

Redenen om vernietiging van het medisch dossier te weigeren zijn:

  • De kerngegevens.
  • Het belang van derden is groter dan de wens van de patiënt om zijn/haar dossier te vernietigen. Denk hierbij aan erfelijkheid en besmettelijke ziekten.
  • Als u een juridische procedure tegen de arts wilt beginnen.
  • Het vernietigen strijdig is met goed hulpverlenerschap .  Hiermee bedoelen wij als continuïteit van goede zorg voor u in het gedrang zou komen.
  • De WGBO is slechts deels van toepassing.

Hiermee bedoelen wij dat de WGBO niet rechtstreeks van toepassing is als, in opdracht van een derde, een keuring wordt verricht bij u als patiënt.
De WGBO is in dergelijke situaties wel van ‘overeenkomstige toepassing’. Bijvoorbeeld bij sociaal-medische begeleiding en bij verplichte medische keuringen tijdens uw dienstverband. Hetzelfde geldt ook voor een publiekrechtelijke arbeidsongeschiktheidsbeoordeling.

 Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Dan kunt op werkdagen van 8.00 - 16.00 uur Team Medisch Dossier bellen: 043 – 387 56 13.

Wat vindt u van deze pagina?