Rechten en plichten

Medisch dossier

Inzage in uw dossier

U hebt het recht uw medisch dossier in te zien. Als u dit wilt doen, overleg dit dan met uw behandelend arts. Of met de verpleegkundige als u bent opgenomen.

Opvragen kopie medisch dossier of beeldvormend onderzoek

Wilt u een kopie ontvangen van uw medisch dossier of van uw beeldvormend onderzoek? Vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen moet u dit schriftelijk opvragen.
Informatie en het aanvraagformulier kunt u downloaden via het patiënteninformatieblad Uw medisch dossier. Als u thuis geen printer heeft, kunt u het aanvraagformulier ophalen bij Patientenvoorlichting, Serrehal niveau 1.

Inhoudelijke vragen over de aanvraag van medisch gegevens kunt u telefonisch stellen aan het Team Medisch Dossier, op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 043 – 387 56 13.

Aangetekend opsturen: € 8,15 (als u het dossier komt ophalen is dit uiteraard gratis)

Wat vindt u van deze pagina?