Uw ervaring met onze zorg.

Denktank

De ervaring, wensen, behoeften en ideeën van de patiënt zijn belangrijk voor het hele zorgproces. Patiënten kijken anders naar de zorg dan de zorgverleners. Zij weten wat het is om ziek te zijn en zorg te krijgen. Zij zien het beste wat dit betekent voor hun persoonlijke situatie. Met deze kennis willen we de zorg verbeteren.

Binnen het MUMC hebben we een groep (ex)patienten en naasten die het zinvol en leuk vinden om over uiteenlopende onderwerpen met ons mee te denken. Soms vragen we per mail om iets te bekijken, soms vragen we mensen om ter plekke met ons mee te denken, soms stellen we wat vragen per telefoon. De tijdsinvestering kan variëren van 5 minuten tot anderhalf uur. De deelnemers bepalen zelf op basis van het onderwerp en de tijd die het hen kost of ze mee willen denken of niet.

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van deze groep stuur dan een mail naar w.savelberg@mumc.nl 

Wat vindt u van deze pagina?