Acute Opname

Feedback

Mocht u niet tevreden zijn, opmerkingen of verbeterpunten hebben dan kan dit met de verpleegkundige besproken worden. Als u er niet samen uit komt dan kan een gesprek met de unitleidster een mogelijkheid zijn. Mochten dit geen opties zijn dan verwijzen we naar de klachtenpagina van het ziekenhuis.

Wat vindt u van deze pagina?