Opname

Het opnamebureau

 

Als u voor een onderzoek of operatie meer dan één dag in het ziekenhuis moet blijven, verzorgt het Opnamebureau de planning van uw opname.

Het Opnamebureau informeert u ook – telefonisch of schriftelijk - over de opnamedatum en de tijd en plaats waar u zich op de dag van de opname kunt melden.

Mocht u op de aangegeven dag of het aangegeven tijdstip verhinderd zijn, dan vragen wij u dat zo snel mogelijk aan het Opnamebureau door te geven. Daarmee kan een andere patiënt geholpen zijn.

Voor bepaalde behandelingen geldt een wachtlijst. Het Opnamebureau zet u op de wachtlijst.

Het Opnamebureau is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur.
Telefoon: 043 387 73 30

U vindt het Opnamebureau op niveau 1 (zie de interactieve plattegrond).

Belangrijk

Als uw adres of telefoonnummer verandert, geeft het dan door aan het Opnamebureau. Zo voorkomt u dat uw oproep u niet op tijd bereikt.

U kunt de wijzigingen doorgeven bij de Patiënten- en Verblijfsregistratie, telefoon: 043 387 68 33 of 043 387 68 34.

Ook als u van huisarts verandert en bij wijzigingen in uw ziektekostenverzekering vragen wij u dat aan ons door te geven via bovenstaand telefoonnummer.


Uitstel opname

Helaas kan het voorkomen dat uw opname of operatie uitgesteld moet worden. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • er moet voorrang gegeven worden aan een spoedoperatie
  • er is geen bed vrij op de afdeling
  • u bent grieperig of uw bloedwaarden zijn niet in orde.

Vanzelfsprekend stellen wij u in een dergelijk geval direct op de hoogte en spreken we een nieuwe datum voor opname met u af.

 

Wat vindt u van deze pagina?